Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Строителство Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Attention: open in a new window. PDFprintemail


 Описание на услугата - 46.51 KB 

 Заявление - 221.86 KB 

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Оригиналната скица, която ще бъде презаверявана;
- Документ за собственост или за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (копие) - при наследствен имот;
- Документ за платена такса.
 
Срок: 14 дни
бърза услуга - до 3 работни дни;
експресна услуга - в рамките на 2 работни дни;

Такса:
Таксата за презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли шест месеца – 20% от таксите за издаване на скица.

Таксата за издаване на скица за недвижим имот и скица за линеен обект е:
- с формат А4 – 20.00 лв;
- с формат А3 – 30.00 лв;
- с формат А2 – 45.00 лв;
- с формат А1 – 60.00 лв;
- с формат по-голям от формат А1 – 1.50 лв. на кв.дециметър.

За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата се удвоява.
За извършване на експресна услуга в рамките на два работни дни таксата се утроява.