Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Фотогалерия

Местен координационен офис по ХИВ/СПИН

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Община Стара Загора
д-р Николай Червенски, общински програмен мениджър
Адрес: бул."Руски" № 36, ет.2, ст.207, тел./факс (042) 614 823, GSM 0885 090972
Еmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Местният координационен офис по ХИВ/СПИН подпомага реализирането на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" на регионално ниво с оглед ограничаване разпространението на болестта, както и формиране на знание в обществото и подходящо поведение в рисковите групи за намаляване разпространението на СПИН.

Създадава необходимите организационни, методически и информационни условия за координация и мониторинг на специфичните дейности по компонентите на Програмата на общинско равнище.

Организира и провежда обучение на кадри от различните сектори на обществения живот на територията на общината, което позволява да се отчете местната специфика и създава възможност за провеждане на оперативни консултации на място.

Идентифицира проблеми и потребности, приема предложения, оказва съдействие и подкрепа от страна на местните власти при реализацията на отделни дейности и мероприятия по Програмата на територията на общината.

Общински координатор по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" е д-р Антония Тодорова - Директор на Дирекция "Здравеопазване и социални дейности" в Община Стара Загора.

Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

Цели

 • Задържане ниското ниво на разпространение на ХИВ в България и доизграждане на съществуващите структури, ангажирани с проблематиката на ХИВ/СПИН
 • Получаване на надеждна картина за разпространението на ХИВ/СПИН
 • Провеждане на ефективни интервенции за намаляне на рисковото поведение сред уязвимите групи
 • Осигуряване на достъп на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН до грижи и качествено лечение

Компоненти

Програмата се състои от 8 компонента, 6 от които се реализират на територията на Община Стара Загора.

Компонент 1 "Изграждане на капацитет за превенция на ХИВ в здравния и социалния сектор"


Дейностите по този компонент са свързани с:

 • Повишаване на капацитета на здравните и социални служби в страната
 • Укрепване на инфраструктурата на национално и регионално равнище
 • Насърчаване на партньорствата с международни организации с цел ефективния отговор на предизвикателствата, свързани с проблема ХИВ/СПИН

Компонент 2 "Изграждане и функциониране на национална система за второ поколение епидемиологичен надзор"


 •  Събира информация за нивото на разпространение на ХИВ/СПИН и рисковите поведения сред най-уязвимите по отношение на болестта групи в страната, както и степента на ефективност на отговора на болестта
 • През първата година от Фаза II на Програмата, дейностите по Компонент 2 се осъществяват от - Националния център по заразни и паразитни болести и РИОКОЗ в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Русе, Благоевград, Пазарджик и Стара Загора
В град Стара Загора, дейностите по Компонент 2 на Програмата се извършват от: 
РИОКОЗ гр.Стара Загора
Директор: д-р Елена Канева 
Координатор по Компонент 2: д-р Б.Кайракова, Директор Дирекция „Надзор над заразните болести”, РИОКОЗ 
Адрес: ул."Стефан Караджа" № 10, ет.3 Телефон: (042) 60 24 68

Компонент 3 "Укрепване и промоция на услугите по доброволното консултиране и изследване"


Цели на доброволното консултиране и изследване за ХИВ/СПИН:

 • Превенция на инфектирането с ХИВ
 • Оказване на емоционална подкрепа на желаещите да се изследват и узнаят своя ХИВ статус
 • При установяване на положителен статус своевременно насочване към ранни подходящи медицински грижи и интервенции за лечение и профилактика на болести, свързани с ХИВ

Принципи на доброволното консултиране и изследване:

 • Конфиденциалност
 • Доброволност
 • Анонимност
 • Съобразяване с индивидуалността на клиента
 • Съответствие с нормативните документи
В град Стара Загора, дейностите по Компонент 3 на Програмата се осъществяват от:
РИОКОЗ гр.Стара Загора 
Директор: д-р Елена Канева 
КАБКИС 10, Консултант: д-р Н. Панчева 
Адрес: ул."Стефан Караджа" № 10, ет.1

Компонент 5 "Превенция на ХИВ в ромска общност"


Поради своеобразието на обслужваната общност, се предоставят различни видове услуги:

 • Здравно образование и социални умения
 • Консултиране за безопасен секс и други средства за предпазване от ХИВ и полово предавани инфекции
 • Пренасочване и придружаване за медицинско обслужване
Дейностите по Компонент 5 на Програмата в град Стара Загора се осъществяват от неправителствена организация:
Сдружение "Свят без граници" 
Председател: Ганчо Илиев 
Координатор по К5 за Сдружение "Свят без граници": Ганчо Илиев 
Адрес: гр.Стара Загора, ул.“Хаджи Димитър Асенов” № 96, ет.3, ап.13, 
Телефон: (042) 25 94 83 
GSM: 0878 700 511 
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Услугите се предоставят на терен и в Здравно-социалния център на Сдружението, ситуиран в кв.Лозенец, ул."Витоша" № 23, пл."Рома".

Компонент 6 "Превенция на ХИВ сред проституиращи"


 •  Работа сред проституиращи на открито. 
 • Особености - трудно достъпна и уязвима група по отношение на ХИВ/СПИН, свързана с високорискови практики, които застрашават и други социални групи. Услугите се предоставят на терен.
Дейностите по Компонент 6 на Програмата в град Стара Загора се осъществяват от неправителствена организация:
Сдружение „Самаряни” 
Председател: Диана Димова 
Координатор по К6 за Сдружение "Самаряни": Нейко Иванов 
Адрес: гр.Стара Загора, бул.„Св.Патриарх Евтимий” № 5 
Телефон: (042) 62 10 83 
Еmail: www.samaritans.bg

Компонент 7 "Превенция на ХИВ сред младите хора"


Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” подкрепя редица дейности, които са насочени към предотвратяване разпространението на ХИВ сред младите хора.

 • Развитието на училищни и общински политики по отношение на ХИВ/СПИН
 • Финансира ежегодни летни лагери за обучение на обучители на връстници с акцент върху превенцията на ХИВ

В град Стара Загора дейности по Компонент 7 на Програмата се извършват в 14 училища със Свободно Избираема Подготовка (СИП) по „Здравно образование”.

Дейностите по Компонент 7 на Програмата в град Стара Загора се осъществяват от Община Стара Загора:
Община Стара Загора 
Общински координатор по Компонент 7: Румяна Славкова 
Адрес: гр.Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики” № 107, ет.7 
Телефон: (042) 614 869

 

Местни координационни офиси по Програмата са изградени в градовете, в които се осъществяват дейности по повече от един от компонентите на Програмата, а именно Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и София. Финансира се от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

За повече информация относно Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" - www.aidsprogram.bg